Residency Staff

Ingrid Glenn, MPH

Ingrid Glenn, MPH
Residency Program Manager
iglenn@msm.edu

Shakita Johnson

Shakita Johnson
Resident Program Assistant
shanjohnson@msm.edu